Aanmeldprocedure

Wanneer je denkt dat onze zorgboerderij jou, je kind of je cliënt, een passende dagbesteding kan aanbieden dan kan er contact opgenomen worden. Er zal dan eerst een telefonisch gesprek plaatsvinden waarbij er een aantal vragen gesteld zullen worden. Denk hierbij aan een geldige indicatie(wlz,wmo) en informatie over de deelnemer.

Stuur dus bij een aanmelding, indien mogelijk, persoonlijke informatie op! Zo kan er gekeken worden of de aangemelde persoon past binnen de huidige samenstelling van de groep. Er kan vervolgens een oriënterend en vrijblijvend bezoek plaats vinden op afspraak om te bekijken of de dagbesteding op de zorgboerderij ook écht aanspreekt.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een gedeelte van de dag mee te draaien op de groep om zo een nog beter beeld te kunnen krijgen. Vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken wij nader kennis en wordt er bekeken of de benodigde begeleiding geboden kan worden.